Mediačná kancelária JUDr. Markéta Gašajová, PhD., (ďalej ako „kancelária“ vo všetkých gramatických tvaroch) týmto oznamuje dotknutým osobám, že údaje nimi poskytnuté budú spracované v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Toto spracovanie osobných údajov bude uskutočnené len v nevyhnutnej miere na plnenie zmluvy v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, a to predovšetkým Dohody o začatí mediácie a Dohody o skončení mediácie a iných dokumentov potrebných k mediácii. Údaje budú uchovávané len na potrebný čas v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a na základe ostatných osobitných právnych predpisov, ktoré súvisia s archiváciu osobných údajov.

Spracovanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie . Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zabezpečenia správneho zobrazenia obsahu a fungovania stránky, a zhromažďovania analytických informácií. Používaním súborov cookies nedochádza automaticky k spracovaniu osobných údajov. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek  zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.